Thông Tin Dịch Vụ

Giới thiệu dịch vụ Trở Thành Triệu Phú

 

1. Giới thiệu chung dịch vụ

2. Đối tượng và điều kiện sử dụng

Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động hai chiều trên mạng Vinaphone

3. Phạm vi triển khai dịch vụ: Toàn quốc

4. Nội dung các gói:

  1. Nhóm Vui vẻ

+ Đăng ký gói: DK VV, VV, Y, V, V1-V9, Y1-Y9, VV1-VV9 gửi 1583

+ Hủy gói: HUY VV gửi 1583

+ Để tra cứu điểm: DIEM VV gửi 1583

+ Để lấy thông tin trợ giúp về gói: TG VV gửi 1583

  1. Nhóm Hạnh phúc

+ Đăng ký gói: DK, DK1-DK9, HP, HP1-HP9 gửi 1583

+ Hủy gói: HUY HP gửi 1583

+ Để tra cứu điểm: DIEM HP gửi 1583

+ Để lấy thông tin trợ giúp về gói: TG HP gửi 1583

5. Các kênh tương tác

Khách hàng có thể tương tác với dịch vụ Trở Thành Triệu Phú qua các kênh SMS, USSD, Wabsite/ website của dịch vụ