Danh Sách Trúng Thưởng

Từ ngày 15/06/2019 - đến ngày 22/06/2019

STT Số điện thoại Gói cước Giải
1 8437916xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhất
2 8437926xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhì
3 8437917xxxx Gói Hạnh Phúc Giải ba

Từ ngày 15/06/2019 - đến ngày 22/06/2019

STT Số điện thoại Gói cước Giải
1 8434616xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhất
2 8437936xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhì
3 8437456xxxx Gói Hạnh Phúc Giải ba