Xin chào thuê bao GUEST. Đăng ký

Danh Sách Trúng Thưởng

Từ ngày 01/04/2020 - đến ngày 08/04/2020

STT Số điện thoại Gói cước Giải
1 0946156xxxx Gói Vui Vẻ Giải nhất
2 0948851xxxx Gói Vui Vẻ Giải nhì
3 0943869xxxx Gói Vui Vẻ Giải ba

Từ ngày 09/03/2020 - đến ngày 15/03/2020

STT Số điện thoại Gói cước Giải
1 8496516xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhất
2 8491443xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhì
3 8491143xxxx Gói Hạnh Phúc Giải ba

Từ ngày 15/06/2019 - đến ngày 22/06/2019

STT Số điện thoại Gói cước Giải
1 8437916xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhất
2 8437926xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhì
3 8437917xxxx Gói Hạnh Phúc Giải ba

Từ ngày 15/06/2019 - đến ngày 22/06/2019

STT Số điện thoại Gói cước Giải
1 8434616xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhất
2 8437936xxxx Gói Hạnh Phúc Giải nhì
3 8437456xxxx Gói Hạnh Phúc Giải ba